THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Công ty TNHH Cao Su Thuận Lợi đang tuyển dụng các vị trí sau


Kế toán, kiểm toán
Kế toán, kiểm toán

Công ty TNHH Cao su Thuận Lợi Tuyển dụng: Vị trí: Kế toán, kiểm toán. Số lượng: 01 Nơi làm việc: Đồng Phú, Bình Phước Thời gian làm việc: Từ tháng 04/2021.Đọc thêm

Xem chi tiết

Quản lý phân xưởng sản xuất
Quản lý phân xưởng sản xuất

Công ty TNHH Cao su Thuận Lợi Tuyển dụng: Vị trí: Quản lý phân xưởng sản xuất Số lượng: 01 Nơi làm việc: Đồng Phú, Bình Phước Thời gian làm việc: TừĐọc thêm

Xem chi tiết

Phó Phòng điều độ đội xe
Phó Phòng điều độ đội xe

Công ty TNHH Cao su Thuận Lợi Tuyển dụng: Vị trí: Phó Phòng điều độ đội xe. Số lượng: 01 Nơi làm việc: Đồng Phú, Bình Phước Thời gian làm việc: TừĐọc thêm

Xem chi tiết

Kỹ thuật cơ khí ô tô
Kỹ thuật cơ khí ô tô

Công ty TNHH Cao su Thuận Lợi Tuyển dụng: Vị trí: Kỹ thuật cơ khí ô tô Số lượng: 01 Nơi làm việc: Đồng Phú, Bình Phước Thời gian làm việc: Từ thángĐọc thêm

Xem chi tiết

Bảo trì điện, cơ của nhà máy cao su
Bảo trì điện, cơ của nhà máy cao su

Công ty TNHH Cao su Thuận Lợi Tuyển dụng: Vị trí: Bảo trì điện, cơ của nhà máy cao su. Số lượng: 03 Nơi làm việc: Đồng Phú, Bình Phước Thời gian làm việc:Đọc thêm

Xem chi tiết

Tài xế xe cont và phụ xe
Tài xế xe cont và phụ xe

Công ty TNHH Cao su Thuận Lợi Tuyển dụng: Vị trí: Tài xế xe cont và phụ xe. Số lượng: 15 Nơi làm việc: Đồng Phú, Bình Phước Thời gian làm việc: Từ thángĐọc thêm

Xem chi tiết