Đóng Gói


Có 5 cách đóng gói để xuất khẩu:

– Đóng hàng rời: Mỗi bành cao su được bọc bằng bao PE, kích cỡ của mỗi bao là 1000mm x 580 mm, có trọng lượng không đáng kể, trong suốt, độ dày 0.03 mm – 0.04 mm, điểm nóng chảy không quá 109 độ C, trọng lượng tịnh mỗi bành là 33.33kgs hoặc 35kgs tuỳ theo yêu cầu của khách hàng.

Qui cách đóng hàng :

+ Đối với loại bành trọng lượng 33.33 kgs:

• Đóng 600 bành / cont 20’ (tương ứng với 20 tấn / cont 20’).

• Đóng 630 bành / cont 20’ (tương ứng với 21 tấn / cont 20’).

+ Đối với loại bành trọng lượng 35 kgs:

• Đóng 600 bành / cont 20’ (tương ứng với 21 tấn / cont 20’).

• Đóng 630 bành / cont 20’ (tương ứng với 22.05 tấn / cont 20’).

– Đóng trong Shrink wrapped đế nhựa: 36 bành được xếp thành 6 lớp trên đế bằng nhựa và được bọc nén chặt bằng bao PE dày, trắng đục. Mỗi pallet được đai chắc chắn lại.

Qui cách đóng hàng:

+ Đối với loại bành trọng lượng 33.33 kgs:

Trọng lượng tịnh: 1.200 kgs/pallet, Trọng lượng cả bì: 1.240 kgs/pallet, 16 pallet được đóng vào container 20′.

+ Đối với loại bành trọng lượng 35 kgs:

Trọng lượng tịnh: 1.260 kgs/pallet, Trọng lượng cả bì: 1.300 kgs/pallet, 16 pallet được đóng vào container 20′.

– Đóng trong Shrink wrapped đế gỗ: 36 bành được xếp thành 6 lớp trên đế bằng gỗ và được bọc nén chặt bằng bao PE dày, trắng đục. Mỗi pallet được đai chắc chắn lại.

Qui cách đóng hàng:

+ Đối với loại bành trọng lượng 33.33 kgs:

Trọng lượng tịnh: 1.200 kgs/pallet, Trọng lượng cả bì: 1.240 kgs/pallet, 16 pallet được đóng vào container 20′.

+ Đối với loại bành trọng lượng 35 kgs:

Trọng lượng tịnh: 1.260 kgs/pallet, Trọng lượng cả bì: 1.300 kgs/pallet, 16 pallet được đóng vào container 20′.

– Đóng trong pallet gỗ: 36 bành cao su được chất thành 6 lớp vào hộp pallet mà đảm bảo không mối, mọt, với kích thước 1425 mm x 1100 mm x 1067 mm. Hai miếng PE dày – trắng đục được lót trong pallet và phủ sáu mặt pallet. Mỗi pallet được đai bằng đai sắt.

Qui cách đóng hàng:

+ Đối với loại bành trọng lượng 33.33 kgs:

Trọng lượng tịnh: 1.200 kgs/pallet, Trọng lượng cả bì: 1.300 kgs/pallet, 16 pallet được đóng vào container 20′.

+ Đối với loại bành trọng lượng 35 kgs:

Trọng lượng tịnh: 1.260 kgs/pallet, Trọng lượng cả bì: 1.360 kgs/pallet, 16 pallet được đóng vào container 20′.

– Đóng trong pallet sắt: 36 bành cao su được chất thành 6 lớp vào hộp sắt.

Qui cách đóng hàng:

+ Đối với loại bành trọng lượng 33.33 kgs:

Trọng lượng tịnh: 1.200 kgs/pallet, Trọng lượng cả bì: 1.330 kgs/pallet, 14 hoặc 16 pallet được đóng vào container 20′.

+ Đối với loại bành trọng lượng 35 kgs:

Trọng lượng tịnh: 1.260 kgs/pallet, Trọng lượng cả bì: 1.390 kgs/pallet, 14 hoặc 16 pallet được đóng vào container 20′.

– Latex Packing:

+ In Bulk

+ In IBC tank

+ In Flexi bags

+ In drum (205 kgs per drum)

+ In tank containers