Banner5
Banner4
banner3
Đội ngũ công nhân
DNTN Thuận Lợi được thành lập ngày 01/07/2004 theo giấy phép kinh doanh số 3800239811 của sở kế hoạch và đầu tư Tỉnh Bình Phước cấp. !
Nhà máy chế bến
Công ty TNHH Cao Su Thuận Lợi được thành lập ngày 01/07/2004 theo giấy phép kinh doanh số 3800239811 của sở kế hoạch và đầu tư Tỉnh Bình Phước cấp. !
热线: +84919100414

简介

企业名称(越文):顺利塑胶责任有限公司
企业名称(越文):THUAN LOI RUBBER COMPANY LIMITED
简称:THUAN LOI RUBBER
地址: 越南- 平福省 –同福县- 顺利社 –顺和村
税号: 3800 239 811
电话: +(84).271.3820.065
邮箱: info@thuanloirubber.com
网址: thuanloirubber.com
胡志明市办事处
越南 胡志明市 守德郡 协平正坊 22号街道 LITTLE VILLAGE A8
电话: +84.28 3636 3626
传真: +84.28 3636 9405
平福工厂
越南平福省,同福县,顺利社,顺和村。
电话: +84.271.382.0065
传真: +84.271.382.0170
税号: 3800239811
Kontum工厂
越南Kontum省,玉回县,Pleikan市镇,5村
电话: +84.2606.557.999
传真: +84.2603.832.789
税号: 6100832281
顺利塑胶责任有限公司于2004年7月成立,是越南天然塑胶出口的最大生产商之一。
其两家工厂都设立在越南重点塑胶区,我们所生产的的产品非常丰富如SVR 3L, SVR 5, SVR 10, SVR 20, SVR CV60, SVR CV50, SVR 10CV, SVR 20CV, MIXTURES OF SVR 3L, MIXTURES OF SVR 10, COMPOUND SVR10, RSS1, RSS3, LATEX,…
生产产量:约8万吨/年
劳动总数:400劳动者
出口市场:中国,美国,加拿大,巴西,阿根廷,印度,巴基斯坦,马来西亚,,台湾以及欧洲其他国家如:德国,瑞典,希腊,比利时等等。
2015年出口成交额约达5000万美金。
获得之成就:
越南工商部授予之出口企业威信奖。
连续多年由税务总局授予完成税务义之优秀务企业奖。
越南500强企业(VNR500).
ISO 9001 : 2015质量管理体系证书。
越南企业网址100强“威信商标– Trusted Brand”
越南2014年产品服务的领先商标。
21世纪著名商标-跨越时间之商标。
信赖产品,受欢迎之商标。
越南高品质金奖。
2013年10强优秀产品商标。
公司之发展政策:
“决心满足客户的要求与期望”
为了实现此方针,公司经理班底承诺:
建立符合ISO 9001: 2015标准的质量管理体系并承诺将不断完善与维持该体系运作之效率。
定期给公司每一个员工与干部培训与普及企业质量政策,同时要求严格遵守。
不断投资人力资源的专业能力,机械与设备,提高产品质量与产量。
定期改进技术,设备,机械与新工艺。
以产品质量与生产低成本之承诺为主提高竞争能力。
不断改善工作环境与严格执行社会政策与责任,确保稳定人事,建立劳动者与企业之团结。
生产经营与环保,社会责任并进。

Chính phủ Ấn Độ ban hành chính sách quốc gia cho ngành cao su

Dự báo về giá cao su thiên nhiên Trung Quốc năm 2014 vẫn ở mức thấp

星期日 , 21/4/2019

独特产品

全部观看

客户

 • 22
 • 20
 • 21
 • 18
 • 19
 • 16
 • 17
 • 15
 • 13
 • 14
 • 11
 • 12
 • 10
 • 8
 • 9
 • 7
 • 5
 • 4
 • 3