Cao Su Thuận Lợi

Công ty TNHH Cao Su Thuận Lợi, là một trong những nhà sản xuất và xuất khẩu cao su thiên nhiên lớn nhất Việt Nam


Công ty TNHH Cao Su Thuận Lợi, là một trong những nhà sản xuất và xuất khẩu cao su thiên nhiên lớn nhất Việt Nam. Với hai nhà máy nằm tại hai vùng cao su trọng điểm của Việt Nam, chúng tôi sản xuất đa dạng các sản phẩm cao su như: SVR 3L, SVR 5, SVR 10, SVR 20, SVR CV40, SVR CV50, SVR CV60, SVR 10CV, SVR 20CV, MIXTURES OF SVR 3L, MIXTURES OF SVR 10, MIXTURES OF RSS1, MIXTURES OF RSS3, RSS1, RSS3, LATEX LA / HA, Skim Block,...